наймати

= найняти
1) (приймати для виконання якої-н. роботи за певне винагородження, за плату), брати; набирати, набрати (певну кількість); підряджати, підрядити
2) (брати що-н. за плату в тимчасове користування), винаймати, винаймити, винайняти; орендувати, заорендовувати, заорендувати (брати в тимчасове користування земельну ділянку, будівлю тощо на договірних засадах); піднаймати, піднайняти (винаймати приміщення в іншого наймача)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • наимати — НАИМА|ТИ (2*), Ю, ѤТЬ гл. Нанимать для выполнения какой л. работы: Аще кто наимаеть. прѣнести столъпъ мраморенъ. (μισϑώσηται) КР 1284, 296а; егда ѡбѣдъ имѣю. повара наимаю. Пч XIV/XV, 51 об. Ср. наѥмати …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • наймати — а/ю, а/єш, недок., найня/ти, найму/, найме/ш, док., перех. і без додатка. 1) Брати, приймати на роботу, службу і т. ін. кого небудь на певних умовах. 2) Брати для користування що небудь за плату на певний час. 3) Влаштовувати кого небудь на… …   Український тлумачний словник

  • наймати — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • наѥмати — (1*), НАѤМЛ|Ю, ЕТЬ гл. Нанимать кого л. для выполнения какой л. работы: А глинарюмъ што лѣпѣли около дому. а клепачь наѥмалъ Гр 1386–1418 (ю. р.). Ср. наимати …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • брати — беру/, бере/ш, недок. 1) перех. Схоплювати, охоплювати руками або яким небудь знаряддям. •• У рот не бра/ти чого не їсти або не пити чого небудь. 2) перех. Набирати певну кількість чого небудь. 3) перех. Черпати, набирати (воду або іншу рідину).… …   Український тлумачний словник

  • вербувати — у/ю, у/єш, недок., перех. Наймати, набирати людей на роботу (у давнину – і до війська). || Залучати до якоїсь діяльності, до участі в якій небудь організації …   Український тлумачний словник

  • винаймати — а/ю, а/єш, недок., ви/наймити, млю, миш; мн. ви/наймлять; і ви/найняти, йму, ймеш, док., перех., діал. Наймати що небудь, арендувати …   Український тлумачний словник

  • годити — годжу/, го/диш, недок. 1) неперех. Задовольняти кого небудь, роблячи приємне, потрібне, бажане; догоджати. 2) перех., діал. Наймати …   Український тлумачний словник

  • договорювати — юю, юєш, недок., договори/ти, ворю/, во/риш, док. 1) перех. і неперех.Закінчувати говорити; говорити, висловлювати що небудь до кінця. 2) перех., розм. Наймати кого , що небудь для виконання якої небудь роботи або для інших потреб …   Український тлумачний словник

  • завербовувати — ую, уєш, недок., завербува/ти, у/ю, у/єш, док., перех. Наймати, набирати людей на роботу (на який небудь строк, на виїзд і т. ін.); вербувати. || Залучати до якої небудь діяльності, до участі в якійсь організації і т. ін …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.